Studie advies

 

Ik ben Grégory en geef gericht studie advies. Toen ik zelf op de middelbare school zat, gaf ik begeleiding aan jongeren van de lagere graden. Sindsdien heeft de studiebegeleidingsmicrobe

mij te pakken. Ik geef ondersteuning bij:

 

  • de talen Frans, Engels, Spaans

  • de vakken Recht, Geschiedenis, Godsdienst

  • de leerstoornissen hoog begaafdheid, ADHD, dyslexie

  • het bevorderen van concentratie en stressvermindering

  • kwaliteiten- en talentontwikkeling

  • eindwerken, scripties en thesissen

Ik doe niet aan huiswerkbegeleiding.

Daarnaast bied ik aan ondernemingen eenzelfde talenadvies.

 

Tenslotte begeleid ik jongeren van het laatste jaar lager of middelbaar onderwijs bij het verbeteren van hun talenbagage zodat zij goed voorbereid aan een nieuwe stap in hun leven kunnen beginnen.     

 

Doel
Ik heb één belangrijk doel, namelijk dat jongeren en volwassenen in staat zijn om

met de middelen die ik hen aanbied verder zelfstandig hun studieloopbaan af te werken.
Ik geef ondersteuning per project.
Tevens vind ik het belangrijk dat dit gebeurt in overleg met de ouder(s) en/of familieleden, leerkrachten en eventueel andere begeleiding. Ik geef dan ook regelmatig feedback.
Tenslotte heb ik een hekel aan etikettering van jongeren en volwassenen.

Voor mij is elk individu uniek, met haar/zijn eigen talenten en werkpunten.
Het is vanuit die basis dat ik werk en dit met de nodige discretie en zorg.

 

Voor wie

Jongeren, volwassenen en ondernemingen.

Ik hou rekening met leerstoornissen en beperkingen in mobiliteit en gezondheid.

 

Duurtijd

Gerichte sessies van 1 uur, aantal van 1 tot 10 per project.      

Locatie en prijs

Dienstverlening aan huis of op praktijklocatie. 32 euro/uur all-in.

Expertise

Meer dan 15 jaar actief als studiebegeleider.

Meer dan 5 jaar actief in het onderwijs.

Opleidingscertificaten.

Opgebouwde, praktische kennis.

Eigen, creatieve methoden.

Sterk empathisch vermogen.